English Русский Polski

background-image

Ankieta multimedialna

Cieszę się, że zainteresowałeś się moją ankietą. Celem ankiety jest zebranie danych statystycznych dotyczących skojarzeń między widzeniem i słyszeniem. W pierwszej części ankiety zostaniesz poproszony o podanie kilku informacji, które mogą mieć związek ze sposobem funkcjonowania Twojej wyobraźni synestetycznej. Druga cześć ma formę multimedialną i polega dobieraniu obrazów do odtwarzanych dźwięków tak, żeby odczucie jedności między dźwiękiem i obrazem było jak najsilniejsze.

Aby rozpocząć - wpisz słowa znajdujące się poniżej.

background-image
© Jan Domański - 2022